Over salland bewind

Over salland bewind

Situaties of gebeurtenissen op lichamelijk, geestelijk of financieel gebied kunnen er voor zorgen dat iemand tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn eigen financiën te beheren. Er is vaak geen overzicht meer op de financiële situatie en er kan ook al sprake zijn van een schuldenproblematiek. 


Dit kan veel stress en onrust opleveren voor de betrokkene en zijn of haar omgeving. Als bewindvoerder nemen wij de zorg voor het beheer van het inkomen en vermogen over. Wij beheren de bankrekeningen, betalen alle rekeningen en proberen het budget positief te maken of te houden. Wij zorgen daarmee voor rust en overzicht op het financiële leven.


Salland Bewind is een kleinschalig bewindvoerderskantoor. De kracht van Salland Bewind is het persoonlijk contact met de cliënt. Werken naar een stabiele financiële toekomst doen we samen. De naam zegt al waar we voornamelijk actief zijn, namelijk regio Salland, maar ook buiten deze regio kunnen wij u hulp bieden!


Wilt u meer weten over bewindvoering bij Salland Bewind of wilt u een kennismaking inplannen? Mail dan naar info@sallandbewind.nl

Meer weten over de tarieven? 

Voor de kosten van bewindvoering gelden vastgestelde tarieven. Wilt u hier meer over weten? Ga dan naar de pagina over de tarieven.