Werkwijze

Werkwijze

Als u de keuze heeft gemaakt om een verzoek in te dienen voor een onderbewindstelling, ziet het er als volgt uit:

Eerste contact

U heeft besloten dat u bij Salland Bewind onder bewind gesteld wilt worden. Hiervoor dient u contact op te nemen via info@sallandbewind.nl of via 06-27258842. Tijdens het eerste contact plannen we een afspraak in voor een persoonlijk gesprek.


Intake en aanvraag

Tijdens het persoonlijke gesprek nemen we het aanmeldformulier door en noteren we noodzakelijke gegevens voor de aanvraag bij de rechtbank en voor het opstarten van het bewind. Als alle stukken compleet zijn voor de aanvraag, worden deze verstuurd naar de rechtbank.


Rechtbank

Het kan voorkomen dat er voor het verzoek tot onderbewindstelling een zitting wordt gepland bij de rechtbank. Het verzoekschrift wordt dan afgehandeld door een juridisch medewerker of een rechter van de rechtbank. In de meeste gevallen wordt er geen zitting gepland als het verzoek bij indiening compleet is.


Start bewindvoering

Als het bewind is uitgesproken door de rechtbank worden er twee rekeningen geopend bij de ABN AMRO Bank. Het gaat om een leefgeldrekening, hiervan ontvangt u een pinpas en hierop wordt wekelijks of maandelijks een bedrag op gestort voor de boodschappen. Daarnaast wordt er een beheerrekening geopend. Hierop wordt het inkomen gestort en alle uitgaven van betaald. Alle betrokken instanties voor de financiën worden aangeschreven. De financiële post zal in de toekomst naar Salland Bewind gestuurd worden.


Uitvoering bewindvoering

Bij aanvang van het bewind moet er een boedelbeschrijving ingediend worden. Dit is een overzicht van alle inkomsten, uitgaven en vermogen bij aanvang van het bewind. Elk jaar moet er ook een rekening en verantwoording aan de rechtbank afgelegd worden. Dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die er in één jaar tijd hebben plaats gevonden. Deze documenten worden met u besproken.


Einde bewindvoering

Bewindvoering eindigt niet van rechtswege. Het wordt in principe uitgesproken voor onbepaalde tijd. Dit geldt voor de periode waarin u uw eigen financiële belangen niet kunt behartigen. Wanneer u zelf weer uw financiën wilt beheren kan er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. De rechter beoordeeld dan of u weer in staat bent uw eigen financiën te beheren.

Heeft u vragen of wilt kennismaken?

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.