Tarieven

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door het LOVCK. De tarieven zijn landelijk vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. In 2022 worden de volgende tarieven gehanteerd:

Maandtarief

Bewindvoering zonder schulden

Voor een alleenstaande €125.53

Voor samenwonenden € 150,54


Bewindvoering met problematische schulden

Voor een alleenstaande € 162.44

Voor samenwonenden waarvan 1 met schulden € 172.72

Voor samenwonenden waarvan 2 met schulden € 194.81


Eenmalig tarief

Intake kosten

Bewindvoering voor een alleenstaande € 709.06
Bewindvoering voor samenwonenden € 850.63


Uitstap kosten bewindvoering 

Voor een alleenstaande: € 266.20

Voor samenwonenden € 319.44


Afwijkende tarieven

Uurloon € 88.61
PGB beheer € 664.29

Verhuizing/ontruiming/verkoop bij geen mentor € 442.86


De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. Afhankelijk van het inkomen en vermogen van de onderbewindgestelde is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. De aanvraag wordt door Salland Bewind verzorgt.

Heeft u vragen of wilt u kennismaken?

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.